Poštovane Koleginice  i Kolege,

Pozivamo vas  da se pridružite drugoj po redu Školi za Bazalnu stimulaciju u organizaciji udruženja “Asklepios” iz Beograda i  udruženja za Bazalnu stimulaciju iz Ciriha. Škola će se održati od 8. februara do 7. juna 2020. godine u Holi Akademiji, ul. Kneginje Ljubice 12 u Beogradu. Program je podeljen u 7 modula. Škola je namenjena svim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima. Skup je akreditovan kod Lekarske komore Srbije i nosi 6 bodova za slušaoce. Na kraju škole, polaznici dobijaju  sertifikat BAZALNI  TERAPEUT udruženja BS iz Švajcarske koji je priznat u celoj Evropskoj Uniji.

Šta je bazalna stimulacija?

Bazalna stimulacija označava aktiviranje opažajnih/čulnih područja i stimulisanje primarnog iskustva tela i pokreta, kao i terpiju za razvoj individualne neverbalne komunikacije kod ljudi, kod kojih je sopstvena mobilnost oslabljena a njihova sposobnost vežbanja i komunikacije značajno narušena. Na primer, ljudi sa višestrukim teškim oštećenjima, traumama na glavi i mozgu, ljudi sa hemiplegijom, cerebralnom paralizom i slično. Ova tehnika nudi mogućnost pokušaja uspostavljanja kontakta s tim ljudima kako bi im se omogućio pristup njihovoj sredini i njihovim bližnjima i kako bi oni iskusili kvalitetan život.

Primenjuje se takodje kod dece od rodjenja u cilju stimulacije i preveniranja posledica rizičnih prenatalnih i postnatalnih faktora, kod  dece rodjene sa smetnjama u razvoju i kod dece sa posebnim potrebama.

Koncept bazalne stimulacije je razvio prof. dr. med. Andreas Frohlich. Izraz i pojam “bazalna stimulacija” potiču iz sredine 1970-ih. Nakon konstantnog razvoja do danas, bazalna stimulacija je doživela značajne promene u svom sadržaju. Bazalna stimulacija danas nije u skladu sa bazalnom stimulacijom pre 35 godina. Pristup se postepeno razvijao „od metode koja je u početku bila dostupna samo kao tehnika do sveobuhvatnog koncepta za višestruko ugrožene“.

Obuhvata veliki broj tehnikma za : taktilnu, somatsku, vibracionu, vestibularnu, gustativnu, olfaktornu , auditivnu I vizuelnu stimulaciju.

 

Pozivamo vas na informativna predavanja 1.02. u 11 h.

Teme koje ćemo razmatrati su:

 “Problemi u odnosima  porodice i  njenih članova sa neurološkim problemima , kako ih ublažiti i prevenirati”, Prim. Dr  Zorica Minović, neurpsihijatar

 “Upoznavanje sa konceptom Bazalne stimulacije”, dipl.defektolog Danijela Marjanović, somatoped, bazalni   terapeut

“Da li zaista razumemo kako funkcioniše ljudsko biće” dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut

Prijava na broj 060 0624455 ili holiakademija@gmail,.com.