Naši medjunarodni partneri

Cirih – Podgorica- Beograd

Profesionalna obuka za Bazalne terapeute

OSNOVNI KURS BAZALNE STIMULACIJE

Prvi put u Crnoj Gori, Udruženje za holističu medicinu “Monna” iz Podgorice, kao domaćin, Udruženje za Bazalnu stimulaciju iz Ciriha i Udruženje za unapredjenje zdravlja dece i porodice “Asklepios” iz Beograda , organizuju obuku za profesionalce iz metode Bazalna stimulacija, osnovni kurs.

Bazalna stimulacija je vodeća metoda u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite širom Evrope

kada je nega bolesnika sa senzomotoričkim deficitima u pitanju svih uzrasta.

bazalna stimulacija obuka asklepios

bazalna stimulacija obuka asklepios

Najčešća i najefikasnija primena je kod

 • novorodjenčadi rodjenih pod rizikom

 • dece sa poremećajima motorike

 • dece sa logopedskim problemima

 • dece sa autizmom , ADHD, drugim poremećajima pažnje

 • osoba sa cerebralnom paralizom svih uzrasta

 • osoba obolelih od multiple skleroze, parkinsonizma,

 • osoba sa paraplegijom, parezama,

 • prilikom oporavka od teških povreda i operacija,

 • kod pacijenata u komi i nakon izlaska iz nje,

 • kod demencije, Alchajmerove bolesti,

 • prilikom gubitka čula usled intoksikacija i td.

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Nakon obuke i položenog ispita, profesionalci dobijaju sertifikat Udruženja za Bazalnu stimulaciju iz Švajcarske, koji je priznat u celoj Evropskoj Uniji. S obzirom da je obuka akreditovana kao Kurs prve kategorije pri Lekarskoj komori Srbije i da nosi 6 bodova, polaznici će dobiti i adekvatnu potvrdu od strane uduženja “Asklepios”.

BS spada u u jednu od najskupljih metoda rehabilitacije i nege, tj. grupu eksluzivnih metoda, čija primena u svakoj zdravstvenoj praksi, državnoj ili privatnoj, doprinosi da se kvalitet usluge podigne na svetski nivo . Takodje je pogodna i za primenu u kućnim uslovima, kada terapeut značajno osposobljava i osnažuje , ne samo pacijenta, već i celu porodicu.

Nakon završene obuke i položenog ispita polaznici dobijaju zvanje Bazalni terapeut osnovnog stepena, To znači da ovu metodu mogu primenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi, i edukovati roditelje i staratelje svojih pacijenata .

holi akademija

holi akademija

Ko može pohadjati Osnovni kurs Bazalne stimulacije u Podgorici

 • lekari svih specijalnosti

 • defektolozi svih profila

 • logopedi

 • psiholozi

 • viši strukovni fizioterapeuti

 • više medicinske sestre

 • roditelji ili članovi porodice osoba sa invaliditetom

Roditelji ili članovi porodice ne dobijaju završni sertifikat

i imaju popust 20% na cenu obuke.

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Predavači na obuci

 • Istruktorka BS Milenka Barović Ubović, edukator za EU iz Ciriha

 • Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut , holistički terapeut, Beograd

 • dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut, Beograd

 • dipl.muzikolog Jelena Sekulić, Beograd

 • Branko Čičić, aromaterapeut, ajurvedski lekar

 • dr Ljiljana Planić, hromoterapeut

 • Prof.Gordana Kapunac, slikarka i dizajnerka

holi akademija dragan lončar

holi akademija

Obuka sadrži 9 modula.

Teorijski deo će se održavati u online formatu , počev od 19. februara, u

poslepodnevnim i večernjim satima, tokom sedam nedelja ( jednom nedeljno)

Praktični deo , rad sa pacijentima , evaluacija i ispit će se održati

u Podgorici od 7 do 10.aprila. 2022. godine.

Cena obuke je 1200 e

U cenu su uključeni završni ispit,sertifikati, skripta, kao i osveženje i užine za vreme seminara u Podgorici

Informacije i prijave na  + 382 67 535705 Maja Pejović

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Program obuke

ONLINE predavanja će se održavati od 20,30 do 22, 30 h

1. modul 19. februar

Uvod u Bazalnu stimulaciju , Milenka Barović Ubović, Danijela Marjanović

2. modul 26.februar

Specifičnost i ekskluzivnost u radu bazalnog terapeuta

sa pacijentima, Mirjana Mićović

3. modul  5.mart

Somatska stimulacija, Danijela Marjanović

4. modul 12.mart

Taktilna stimulacija, Mirjana Mićović

Terapija bojama, Ljiljana Planić

5. modul  19.mart

 Aromaterapija Branko Čičić

6. modul 26.mart

Muzikoterapija, Jelena Sekulić

 OBUKA U PODGORICI 7′Od 30. marta do 3.aprila

7. do 9. modul

 •  Rekapitulacija online stečenih znanja, razmena iskustava
 • Radionica samorazvoja za terapeute BS, Mirjana Mićović
 • Vibraciona stimulacija, rad sa tibetanskom činijom, Mirjana Mićović
 • sa asistentom Vesnom Vukčević, holističkom terapeutkinjom iz Podgorice
 • Oralna i gustativna stimulacija, oralna praksija, Danijela Marjanović
 •  Somatska stimulacija, taktilna stimulacija, masaža, prikaz na modelu
 • Radionica ” U ulozi pacijenta”, Mirjana Mićović, Danijela Marjanović
 • Praktičan rad sa pacijentima
 • Priprema za ispit
 • Polaganje ispita
 • Dodela sertifikata