Naši medjunarodni partneri

Cirih – Podgorica- Beograd

Profesionalna obuka za Bazalne terapeute

OSNOVNI KURS BAZALNE STIMULACIJE

Prvi put u Crnoj Gori, Udruženje za holističu medicinu “Monna” iz Podgorice, kao domaćin, Udruženje za Bazalnu stimulaciju iz Ciriha i Udruženje za unapredjenje zdravlja dece i porodice “Asklepios” iz Beograda , organizuju obuku za profesionalce iz metode Bazalna stimulacija, osnovni kurs.

Bazalna stimulacija je vodeća metoda u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite širom Evrope

kada je nega bolesnika sa senzomotoričkim deficitima u pitanju svih uzrasta.

bazalna stimulacija obuka asklepios

bazalna stimulacija obuka asklepios

Najčešća i najefikasnija primena je kod

 • novorodjenčadi rodjenih pod rizikom

 • dece sa poremećajima motorike

 • dece sa logopedskim problemima

 • dece sa autizmom , ADHD, drugim poremećajima pažnje

 • osoba sa cerebralnom paralizom svih uzrasta

 • osoba obolelih od multiple skleroze, parkinsonizma,

 • osoba sa paraplegijom, parezama,

 • prilikom oporavka od teških povreda i operacija,

 • kod pacijenata u komi i nakon izlaska iz nje,

 • kod demencije, Alchajmerove bolesti,

 • prilikom gubitka čula usled intoksikacija i td.

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Nakon obuke i položenog ispita, profesionalci dobijaju sertifikat Udruženja za Bazalnu stimulaciju iz Švajcarske, koji je priznat u celoj Evropskoj Uniji. S obzirom da je obuka akreditovana kao Kurs prve kategorije pri Lekarskoj komori Srbije i da nosi 6 bodova, polaznici će dobiti i adekvatnu potvrdu od strane uduženja “Asklepios”.

BS spada u u jednu od najskupljih metoda rehabilitacije i nege, tj. grupu eksluzivnih metoda, čija primena u svakoj zdravstvenoj praksi, državnoj ili privatnoj, doprinosi da se kvalitet usluge podigne na svetski nivo . Takodje je pogodna i za primenu u kućnim uslovima, kada terapeut značajno osposobljava i osnažuje , ne samo pacijenta, već i celu porodicu.

Nakon završene obuke i položenog ispita polaznici dobijaju zvanje Bazalni terapeut osnovnog stepena, To znači da ovu metodu mogu primenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi, i edukovati roditelje i staratelje svojih pacijenata .

holi akademija

holi akademija

Ko može pohadjati Osnovni kurs Bazalne stimulacije u Podgorici

 • lekari svih specijalnosti

 • defektolozi svih profila

 • logopedi

 • psiholozi

 • viši strukovni fizioterapeuti

 • više medicinske sestre

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Predavači na obuci

 • Istruktorka BS Milenka Barović Ubović, edukator za EU iz Ciriha

 • Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut , holistički terapeut, Beograd

 • dipl. defektolog, master Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut, Beograd

 • dipl.muzikolog Jelena Sekulić, Beograd

 • dr spec. Gordana Marković, aromaterapeut, ajurvedski lekar

 • dr Ljiljana Planić, hromoterapeut

 • Verica Ilić, slikarka, član ULUS-a, Beograd ili neko iz Podgorice

holi akademija dragan lončar

holi akademija

Obuka sadrži 9 modula.

Teorijski deo će se održati u online formatu u toku jula i avgusta, dok će se praktični održati u Podgorici od 9 do 12 septembra 2021. godine.

Cena obuke je 950 e

U cenu su uključeni završni ispit,sertifikati, skripta, kao i osveženje i užine za vreme seminara

Informacije i prijave na  + 382 67 535705 Maja Pejović

bazalna stimulacija beograd

bazalna stimulacija beograd

Program obuke

ONLINE predavanja će se održavati od 20,30 do 22, 30 h

1. modul

8. jul Uvod u Bazalnu stimulaciju , Milenka Barović Ubović, Danijela Marjanović

2. modul

15. jul Specifičnost i ekskluzivnost u radu bazalnog terapeuta

sa pacijentima, Mirjana Mićović

3. modul

22. jul Somatska stimulacija, Danijela Marjanović

Muzikoterapija, Jelena Sekulić

4. modul

05. avgust Taktilna stimulacija, Mirjana Mićović

Terapija bojama, Ljiljana Planić

5.modul

26.avgust Aromaterapija, Gordana Marković

PRAKTIČNA OBUKA U PODGORICI

9. septembar 17 do 20 h Rekapitulacija online stečenih znanja, razmena iskustava

10. septembar od 10 do 18 h

10,00 -12,00 h Radionica samorazvoja za terapeute BS, Mirjana Mićović

12,00 -12,30 h Pauza

12,30-13,30 h Vibraciona stimulacija, rad sa tibetanskom činijom, Mirjana Mićović sa asistentom Vesnom Vukčević, holističkom terapeutkinjom iz Podgorice

13,30-14,00 h Pauza, užina

14,00-16,00 h Oralna i gustativna stimulacija, oralna praksija, Danijela Marjanović

16,00-16,30 h Pauza

16,30-18,00 h Terapija bojama, praktičan rad , online uključenje slikarke Verice Ilić iz Beograda

11.septembar od 10 do 18h

10,00 -12,00 h Somatska stimulacija, taktilna stimulacija, masaža, prikaz na modelu

12,00 – 12,30h Pauza

12,30 -15,30 h Praktičan rad na pacijentima

15,30 -16,00 h Pauza

16,00 -18,00 h Praktičan rad na pacijentima

12.septembar od 10 do 18 h

10,00-12,00 h Radionica ” U Ulozi pacijenta”, Mirjana Mićović, Danijela Marjanović

12,00-12,30 h Pauza

12,30-14,30 h Rekapitulacija teorijskog i praktičnog znanja

14,30-15,00 h Pauza

15,00- 16,00 h Polaganje testa

16,00-18.00h Polaganje praktičnog dela i dodela sertifikata