PROGRAM II ŠKOLE 

ZA BAZALNU STIMULACIJU

Holi Akademija

Ul. Kneginje Ljubice 12

Beograd

 

I modul 8. i 9. 02. od 12 do 18 h

Energetske osnove ljudskog bića

Predavač Dr Mirjana MIćović

Teme:

Šta je ljudsko biće

Holistički pristup razumevanju ljudskog bića

Energija I vibracija, kao osnov ljudskog postojanja

Tehnike disanja, praktično I teorijski

Autogeni trening,praktično I teorijski

Tehnike samopomoći, praktično I teprijski

Tehnike zasnovane na svesti,praktično I teorijski

 

II modul 14. i 15. 03. od 12 do 18 h

Taktilna , vibraciona i somatska stimulacija

Predavač Danijela Marjanović, somatoped

Teme:

Somatska stimulacija

Vežbe  psihomotornog  i senzomotornog razvoja

Rana stimulacija od rodjenja do godinu dana života

Dodir, kao prvi komunikacioni kanal

Tehnike dodirom  za poboljšanje opšteg stanja ljudskog bića

Tehnike dodirom  u terapiji neuroloških I psihosomatskih oboljenja

Masaža, vrste masaža , praktično I teorijski

Vibracija, teorijski pristup

Vibracija, praktični pristup- upoznavanje sa načinima stimulacije zvučnim činijama, zvučnim viljuškama, žičanim instrumentima I sl.

Vestibularno čulo, novo čulo u neurologiji

 

III modul 4. i 5. 04. od 12 do 18 h

Olfaktorna I vizuelna stimulacija

Predavači Milka Raičević, aromaterapeut

Danijela Marjanović, somatoped

Verica Ilić, slikarka

Teme:

Poreklo mirisa u prirodi

Fiziologija olfaktornog sistema ljudskog bića

Izvori lekovitih mirisa I aroma u biljnom svetu

Načini ekstrakcije I proizvodnje aromatičnih ulja

Vrste aromatičnih ulja, praktično I teorijski

Medicinski značaj aromatičnih ulja

Psihološki profil ličnosti I aromatična ulja, praktično I teorijski

Terapija bojama, osnovna postavka

Boja-vibracija-frekvenca

Uticaj boja na psihofizičko stanje čoveka

Emocije I boje ( radionica sa slikarkom)

 

IV modul 9. i 10. 05. od 12 do 18 h

Gustativna stimulacija I muzikoterapija

Predavači  Danijela Marjanović, somatoped

Milka Raičević, nutricionista

Dr Mirjana MIćović,pedijatar

Jasna Ristovski Lukić, muzikolog

Teme:

Fiziologija ukusa I anatomija usne duplje

Sisanje, žvakanje, preživanje

Razvoj oralne faze u dečjem uzrastu

Balansirana ishrana, šta je to

Specijane  vrste ishrana, vegetarijanska, presna, keto I td.

Načini obrade namirnica I priprema obroka u zavisnosti od problematike pacijenta

Muzika-vibracija-energija

Osnovi muzikoterapije, muzika kao lek , teorija I praksa

Značaj muzike za razvoj bihevioralnih I kognitivnih funkcija ljudskog bića

 

V modul  25. 05. od 12 do 18 h 

Praktičan rad sa pacijentima

VI modul 26. 05. od 12 do 18 h

Praktičan rad sa pacijentima

 

VII modul 6. i 7. 06. od 12 do 18 h

Koncept Bazalne stimulacije u Evropskoj Uniji

Predavač Milenka Barović Ubavić

internacionalni, sertifikovani trener za Bazalnu stimulaciju, Cirih

Rasprostranjenost , primena i rezultati  nakon porimene Bazalne stimulacije

u medicinskim centrima širom Evrope

Organizacija školovanja bazalnih terapeuta u Evropi

Bazalna stimulacija kao koncept nege u kućnim uslovima i

kod pacijenata na palijativnom zbrinjavanju

Ispit, teorijski I praktični

Podela sertifikata

Diskusija

****************************************************************************

Kontakt  Danijela Marjanović  0638661422, Dr Mirjana Mićović 060 1590868

Škola Bazalne stimulacije je akreditovana pri Lekarskoj komori i nosi 6 bodova za slušaoce.

Polaznici na kraju škole, nakon položenog ispita, dobijaju sertifikat Bazalni terapeut koji izdaje

Udruženje Bazalne stimulacije iz Ciriha I važi u celoj Evropskoj Uniji.

Cena škole je 60000 dinara i moguče je platiti  u  pet rata.

Dobrodošli!