http://www.asclepios.co - Logo
Početna  |   O udruženju  |   O osnivaču  |   Vesti  |   Kontakt

 

    
 

U okviru programa "Holi kids"  velika pažnja je posvećena odnosu čoveka prema životinjama. Kroz svakodnevni rad treneri će se truditi da razviju kod dece   ljubav i poštovanje prema njima , a u toku lepih dana  biće organizovane posete  zoololškom vrtu i "Hotelu sa 5 koskica" , gde  inače borave kućni ljubimci dok su im vlasnici odsutni od kuće.

Veliki je trend u celom svetu da se  kontakt psa sa detetom što više koristi u preventivne  ali i terapijske svrhe kod dece koja imaju  astmu i atopijski dermatitis. Takodje, psi , mačke, konji, delfini, papagaji  su lekovite igračke za decu sa smetnjama u razvoju i o tome se posebno govori na našim radionicama.

 

av_1