http://www.asclepios.co - Logo
Početna  |   O udruženju  |   O osnivaču  |   Vesti  |   Kontakt

 

    
 

šuma

 Program "Šuma nas zove" je akreditovan kod Ministarstva zdravlja Srbije i vode ga Prim Dr Gorana Isailović i Dr Mirjana Mićović. Program će se sprovoditi u šumskom arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu , na Kalemegdanu i Studenstnom parku. Ovo je predivan program prilagodjen dečjem uzrastu kroz koji će se deca upoznavati sa stanovnicima šuma i parkova, naučiti da  ih "čuju" i  kroz to razviju odnos potpunog razmevanja prirode.