http://www.asclepios.co - Logo
Početna  |   O udruženju  |   O osnivaču  |   Vesti  |   Kontakt

 

    
 

 

UDRUŽENJE ”ASKLEPIOS”

 

Udruženje Asklepios je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodredjeno vreme radi ostvarenja ciljeva u oblasti promocije i edukacije iz metoda koje su pri Ministarstvu zdravlja Srbije registrovane kao metode za unapredjenje zdravlja ljudi ( joga, reiki, energetsko duhovna medicina, apiterapija, qi gong, thai chi…), sa posebnim osvrtom na zdravlje dece i porodice., unapradjenje socijalnog zdravlja porodice, edukaciju javnosti, prosvetnih i zdravstvenih radnika Udruženje ima za cilj da se putem organizovanja prigodnih manifestacija, seminara i  radionica  javno zalaže za promenu loših životnih navika i stavova, kao i očuvanje prirodnih resursa i  potencijala svakog živog bića na Zemlji.
Svoje ime nosi upravo zbog ideje koju promovise grčki bog medicine Asklepios, da se  ključne stvari u životu svakoga od nas uče u porodici, da je zdrava  porodica osnov zdravlja pojedinca i da, poštujući tradiciju,  gradimo sebi sigurne stubove za budućnost. Asklepios je poštovao prirodu samog čoveka i prirodne potencijale oko njega i  koristio  ih  u lečenju svih bolesti.

 

 

 

 

O Asklepiosu

 

Аsklepios,Ασκληπιός,Aesculapius је grčki bog medicine.. Roditelji su mu bili bog Apolon i nimfa Koronida.Odrastao je uz kentaura Hirona, od koga je najvise naučio i zahvaljujući kojem nije bilo bolesti koju nije mogao da leči.Njegov kult je prenet u Rim, gde se poštovao  kao Eskulap.Asklepios je vladao medicinom, a posebno hirurgijom i lečenjem prirodnim travama.Imao je više svetilišta u staroj Grćkoj, a glavno je bilo u Epidauru u Argolidi.Tu su dolazili bolesni  da bi dobili savete i lekove od  Asklepiosovih sveštenika.,Medju  njima, znanje se prenosilo sa oca na sina, baš kao sto su i  Asklepiosova deca, po legendi, bili lekari. Medju Asklepiosovim sveštenicima napoznatiji  je bio Hipokrat sa Kosa.Nakon smrti, Asklepios se pretvorio u sazveždje Zmije, Ofion.